Business Help System 24H je
NAJVIAC očakávaný PRACOVNÝ SYSTÉM
podporujúci Softmarking.
BHS24 je vyvinutý najlepšími
odborníkmi v odbore
, ktorí s Vami budú zdieľať
svoje vedomosti a skúsenosti...
... Môžete sa zbaviť všetkých POCHYBNOSTI
a pokojne plniť SVOJE SNY.
Ak vás trápi to, že...
- ste nový v tomto odvetví a neviete, kde začať
- zaujíma vás, či to zvládnete a či je toto podnikanie PRE VÁS
- máte obmedzený čas na aktivity
- neviete, ako vybudovať organizáciu
- Váš sponzor nie je k dispozícii, alebo nemá na vás čas
- máte problém s malým množstvom kontaktov
- neviete zaujať zákazníka alebo obchodného partnera
- neviete, ako narábať s námietkami ľudí, s ktorými sa stretávate
- neviete, ako viesť nového partnera, aby bol produktívny
- máte ľudí vo svojej organizácii, ale tí sa nezapájajú
Tento systém je
stvorený práve
PRE VÁS
Ak by ste chceli mať ...
- podnikanie generujúce pasívne a neobmedzené príjmy
- medzinárodná organizácia, aj keď nepoznáte cudzie jazyky
- systém, ktorý vás krok po kroku prevedie týmto podnikaním
- podpora pre vás a členov tímu 24/7
- virtuálny sponzor so znalosťami najlepších odborníkov
- prístup k najnovším IT riešeniam súvisiacim s nárastom prospektov
- knižnice so školiacimi a motivačnými materiálmi
Tento systém je
stvorený práve
PRE VÁS
4
FÁZY
ČINNOSTI
Akvizícia - Nábor
Argumentácia - Dosledovanie
Implementácia - NMO
Zaangažovanie - Akcia
1
Akvizícia - Nábor
ZOZNAM KONTAKTOV
Základom je váš zoznam kontaktov, kde zadávate,
kalibrujete, organizujete, sledujete postup
a rozsah vedomostí, ktoré sledujú ľudia,
ktorí sa dostanú na váš zoznam.
Môžete ich zadať sami, alebo môžete použiť inteligentné
vstupné stránky na získanie nových kontaktov.
Toto je váš nekonečný zoznam.
PROFESIONÁLNE,
VSTUPNÉ STRÁNKY
a neustále aktualizované
FILMOVÉ stránky
Dva systémy na získavanie partnerov/klientov
a následne na prácu s nimi.
Typ Lasso - získavanie partnerov/klientov
na „studenom trhu“ prostredníctvom
tematických vstupných
stránok prispôsobených konkrétnym
príjemcom skupiny.
Typ Laser - získavanie partnerov / klientov
na „teplom trhu“ zasielaním videozáznamov na rôzné
témy, konkrétnej osobe z vášho zoznamu kontaktov
s možnosťou vidieť ich aktivitu.
2
ARGUMENTÁCIA
DOSLEDOVANIE
Výskumy ukazuju, že až 80% kandidátov napriek tomu,
že sa dokonale zhodujú s profilom budúceho partnera
alebo zákazníka, príjmajú rozhodnutie do 24 mesiacov
od prvého kontaktu s ponukou.
Preto sme sa rozhodli postarať sa o tento proces
„dozrievania“ pomocou výsledkov psychológie
a výrazne ho urýchliť
Špeciálne pripravené materiály rozdeľujú námietky
do piatich oblastí:
- Zvládnem to?
- Je toto to správne odvetvie?
- Dá sa spoločnosti dôverovať?
- Fungujú produkty?
- Čo mám robiť, krok po kroku?
3
Implementácia
NMO
30-krokový proces
Každé odvetvie má svoje vlastné pravidlá.
Najväčšou výzvou v našom odvetví je malý stupeň
duplikácie spôsobený efektom "tichej pošty", čiže
zlým, neúplným alebo nesprávnym prenosom informácií
novým partnerom.
Preto sme pripravili implementačný proces
poskytnutím potrebných vedomostí bez zasahovania. Špeciálne
pripravené materiály v 30 krokoch vám umožňia
zoznámiť a porozumieť priemyslu
- Ako funguje odvetvie, spoločnosť a produkty?
- Základy marketingového plánu, stratégie
- Aké kroky urobiť a v akom poradí
- Ako používať nástroje
4
Zaangažovanie
Akcia
Nástroje na uľahčenie operácií
Ani najlepší mechanik neodskrutkuje koleso od auta bez kľúča na kolesá.
Jedinečnosť nášho odvetvia je, alebo by mala byť v tom,
že veľmi veľká skupina ľudí robí málo jednoduchých krokov.
Aby bola teória praxou, náš pracovný systém je založený
nielen na vedomostiach, ale predovšetkým na akcii
využívajúcej účinné nástroje.
- neustále aktualizovaná knižnica nahrávok
- cvičenia, poradenstvo
- motivácia
- propagačné kampane
- správy, postupy
Nová verzia Business Help System 24h
môže byť vaša už od:
Poplatok za 6 mesiacov Promo akcia 60 € 25 € potom 25 € každých 6 mesiacov
Poplatok za 2 roky Promo akcia 100 € 50 € ušetríte 50%
Chcem ho mať!
Srdečne vás pozývame a prajeme veľa úspechov v podnikaní
a veľa radosti z používania našich nástrojov