Start na 6 miesięcy za: 179 zł następnie 89,90 co 3 miesiące
Lub opłata za 2 lata 399 zł 560 zł oszczędasz 60%
* opłatę płacimy po rejestracji przelewem na konto, dane do przelewu zostaną wysłane mailem
Ważne. Proszę podać właściwy adres e-mail, to jedyna forma kontaktu, aby uzyskać informacje o aktywacji konta. Proszę również sprawdzać katalog SPAM na kliencie pocztowym, czy tam nie został wysłany
Ważne. Ważne. Proszę podać tylko np: jankowalski nazwę domeny piszemy małymi literami bez spacji adres docelowy np: www.jankowalski.bhs24.eu

Dziękujemy za rejestrację i życzymy Państwu wielu sukcesów biznesie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: admin@bhs24.eu